Брошура ПОЛIТИКО-ЕКОНОМIЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ВИТОКИ СУЧАСНОЇ КРИЗИ в УКРАЇНI (методичний матеріал)

Брошура висвітлює економічний розвиток Української ССР та перші роки після відновлення державності України. Матеріал має значний об’єм статистичних даних.

Ukr-Витоки кризи.pdf