Премія імені Богдана Хмельницького – 2016

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від  1 жовтня  2008 року № 873 “Про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва” та Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, затвердженого наказом Міністерства оборони України від  18 травня 2015 року № 217, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 червня 2015 року за № 655/27100, у Міністерстві оборони України  з 01 травня 2016 року було оголошено конкурс на здобуття премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва.

Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі – Премія) присуджується щороку за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики (далі –  твори), спрямовані на утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів, підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді національної самосвідомості, гідності, духовності і культури, почуття патріотизму, вірності військовим традиціям Українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах України.

Дві Премії в розмірі десять тисяч гривень кожна присуджуються до Дня Збройних Сил України.

На здобуття Премії подаються нові оригінальні твори фізичних осіб та колективів авторів, опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше 01 травня поточного року.

Колектив авторів твору, висунутого на здобуття Премії, не може перевищувати 5 осіб, колектив виконавців твору – 7 осіб.

До складу колективу авторів твору, представленого на здобуття Премії, не включаються особи, удостоєні за представлений твір державної нагороди.

Твір, що вже отримав Премію або іншу премію державного значення, на здобуття Премії не висувається.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять національні спілки України, інші творчі спілки та асоціації, національно-культурні, національно-просвітницькі товариства.

На здобуття Премії щороку до 01 серпня разом із супровідним листом подаються:

 • клопотання щодо присудження Премії;
 • матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді друкованої продукції, фото-, аудіо- або відеозаписів (компакт-дисків, аудіо- та відеокасет) тощо;
 • ксерокопії рецензій та інших критичних матеріалів на твір претендента у спеціальних виданнях та засобах масової інформації;
 • характеристика та фото претендента;
 • копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – реєстраційний номер) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі – серія та номер паспорта) претендента або у разі, коли претендентом є колектив авторів твору, – копії першої та другої сторінок паспортів та реєстраційних номерів або серій та номерів паспортів кожного члена колективу, а у разі, коли претендентом є колектив виконавців твору, – копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера або серії та номера паспорта його керівника.

Самовисунення на Премію не допускається.

Документи надсилаються за адресою: вулиця Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України (бібліотека).

На присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва у 2016 році представлено 14 творів:

 1. “Вогнити! Вижити! Перемогти!”: поезія/ Володимир Тимчук – Львів: “Астролябія”, 2016. – 160 с.
 2. “То – біла гарячка Росії”: вірші/Михайло Пасічник – Житомир: ФОП “Евенок О.О.”, 2015. – 152 с.
 3. “Понад усе”: лірика/ Іван Гентош – К., “Український пріоритет”, 2015. – 144 с.
 4. “Повертайтесь живими”: вірші/ Лариса Третяк – Дніпропетровськ: “Журфонд”, 2015. – 40 с.
 5. “Вогонь майданів і магнатів”: лірика, поеми-кліпи/ Станіслав Бондаренко – К., “Український пріоритет”, 2015. – 128 с.
 6. “Ціною честі та життя”:збірка оповідань /Володимир Новіков – К.: вид-во Європейського університету, 2014. – 400 с. ;
 7. “По дорозі до Савур-могили”: роман/ Йосип Струцюк – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 168 с.
 8. “Тотальний опір: “Інструкція з ведення малої війни для кожного”, “Техніка бою: Основи”/Дах Ганс фон (науковий редактор – Олег Фешовець)  Львів: “Астролябія”(част. 1 – 4), 2015, 2016. – 772 с.
 9. “Ангели тебе охороняють”: вистава-концерт/ Ігор Кирильчатенко (автор сценарію, режисер) – Дніпропетровський академічний музично-драматичний театр ім.  Т. Шевченка
 10. “Комбат Маруся”, “Мій лицарю добра”, “Запалю свічку”: пісні/ Руслана Лоцман
 11. “Оборонець “Евереста”: твір образотворчого мистецтва (олійне полотно)/Олеся Курило
 12. “Лист у майбутнє”: концертна патріотична програма /колектив авторів Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім. П.К. Саксаганського Усаков В.В., Фридинський Д.В., Болховітін О.А., Пахолюк О.Л., Поліщук Т.С.